FT – technik rolnik

FJ – technik żywienia i gospodarstwa domowego

BZF – zasadnicza szkoła zawodowa

RT -technik żywienia i usług gastronomicznych

BT – technik mechanizacji rolnictwa

FTU – technikum uzupełniające

OTP - technik turystyki wiejskiej (szkoła policealna)

KK – kurs kwalifikacyjny