Panel nauczyciela

Wprowadź podanie (tylko dane personalne)

Wprowadź ucznia (dane personalne wraz z ocenami)

Listy klas (oryginały, kopie, języki, internat)

Ilość oryginałów/kopii

Edycja danych (wg pesel)

Wydrukuj listy klas

Listy klas w formacie pdf

Usuń ucznia (wg pesel)