Ten formularz jest jedynie narzędziem ułatwiającym wygenerowanie propozycji oceny semestralnej/rocznej i nie jest wykładnią do wystawienia oceny rocznej/semestralnej

.